Ekstrüzyonda kullanılan kovanlar enjeksiyon kovanlarından farklıdır.

Enjeksiyon kovanlarında proses sırasında oluşan yüksek basınca karşı dayanıklılık ve kararlılık aranırken, ekstrüzyonda ise farklı malzemelerin beslenmesi ve aşırıcılığına karşı bir takım önlemler ön plana çıkmaktadır. Beslenen hammaddenin özelliklerine uygun bir besleme bölgesine sahip olmayan kovan iyi bir besleme yapamayacağı için asla sağlıklı şekilde çalışamaz, kaliteli ürün veremez.

Ekstruder kovanların proses ihtiyaçlarına göre farklı besleme dizanylarına sahiptir. Bu dizaynlar şöyle sıralanabilir;

Kanalsız besleme

Standart beslenmesinde herhangi bir problemle karşılaşılmayan plastikler için yivsiz beslemeler kullanılır. Eğer zor beslenen ya da yüksek kapasite beklenen bir sistem değil ise kanalsız besleme maliyet açısından avantajlıdır. Kanalsız beslemede soğutma, klasik veya spiral ile sağlanabilmektedir.

Kanallı besleme

Özellikle zor beslenen cinsten, yüksek moleküller ağırlıklı ve lineer poliolefinler veya kırma, hursa halindeki mamullerin beslenebilmesi için kovanın hammadde giriş bölgesinde farklı derinliklerde konik kanallara sahip, cebri besleme yapmaya olanak sağlayan ve iç yüzeye yakın spiral soğutma kanallarının olduğu yivli cebri besleme sistemli kovanlı kullanmak gerekir.

Sığ kanallı besleme

Sığ kanallı beslemede spiral kanallı soğutma sistemi kullanımı şartı yoktur. Çünkü beslemede sıcaklık artışı çok yüksek değildir. Beslemede klasik soğutma kanallar ı kullanılmaktadır.

Derin kanallı besleme

Hard Groove besleme, yüksek kapasite elde edebilmek ve yüksek molekül ağırlıklı hammaddelerin düzgün beslenebilmesi için kullanılan bir besleme tipitir. Derin yivlere sahip besleme bölgesi nedeniyle bu bölgede sürtünme ve kanal hacimleri maksimum derecede artar.

Artan kapasite ve sürtünme sebebi ile hard groove beslemede sıcaklık 350 dereceye kadar çıkabilir. Bu durumda klasik soğutma sistemi besleme bölgesindeki ısıyı uzaklaştırmaya yetmez. Bu sebeple besleme bölgesinde spiral kanallı soğutma sistemi kullanmak zorunludur.

Spiral kanallı soğutma sistemi kullanılmadığı takdirde hammadde, besleme kanallarında eriyerek sistemi tıkar. Besleme bölgesindeki sıcaklık etkin bir soğutma ile uzaklaştırılarak bunun önüne geçilmesi gerekir. Bu ise spiral kanallı soğutma ile sağlanır.