Plastifikasyon makinelerinde plastiğin eritildiği ve şekil verilebilir hale getirildiği kısım kovan ve vidadır.

Dolayısı ile plastiğin eriyik kalitesine, homojenitesine ve bu eriyikten elde edilecek ürünüün kalitesine doğrudan ve en fazla etki eden bileşen her zaman kovan ve vidadır.Plastik ürünün kalitesinde eriyik kaynaklı yaşanan problemlerin %80'i kovan ve vida gruplarının yanlış dizayn yada aşınması sonucu görevi yerine getirememesindendir. Bu durum kovan - vida sisteminin plastiği ergitme, yorulmaya ve aşınmaya maruz kalmasının bir sonucudur.

Polimerlerin erime proseslerinin gerçekleştiği kovan ve vida grubunda doğru dizayn ve doğru malzeme seçimi son derece önemlidir. Farklı prosesler, farklı kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak, eriyik kalite unsurunu en üst seviyede tutabilecek şekilde tasarlanan kovan ve vida sistemlerinin, bir çok polimeri işleyebilecek şekilde ünivarsal dizaynları da bulunmaktadır.

İlgili proses ve polimer karakterine uygun olmayan kovan ve vida kullanımından dolayı şu sorunların yaşanması muhtemeldir.

- Yeterli erime sağlanamaz.

- Uygun eriyik kalitesine ulaşılmaz.

Eriyikte homojenlik sağlanamaz.

- Üründe yeterli mekanik dayanım elde edilemez.

- Düşük kapasite ve düşük enerji verimliliği ile üretim yapılır.

- Kovan - vida sistemlerinde hızlı aşınma ve yıpranmaya sebep olur.

- Kalıp ve ona bağlı tüm bileşenlerde bir çok hasra sebep olabilir.

Günümüzde gelişen teknolojinin de getirdiği avantajlar ile plastik işleme proseslerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çok Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda kovan - vida sistemlerinde yüksek ergitme kabiliyeti, yüksek kapasite ve performans, üstün aşınma direnci ve düşük üretim maliyeti avantajı sağlanmış, basit yapılı ürünlerden en kompleks ve karmaşık karakterdeki ürünlere kadar olan tüm ihtiyaçlara cevap verilebilir duruma gelmiştir.