Featured Industries

Infrastructure

Automotive

Imagine
Inspire the world

A company focused on production, service, maintenance and technical support.

◎  Increased availability and operational safety
◎  Improved operational and technical support conditions
◎  Transparent costs and information
◎  Continuous modernization of maintenance resources

Come together
grow up

Join our qualified team and take your place in our exclusive culture that is creative, dynamic and focused on one goal.

Girl-right-1-1y

From Polymer World

Gelişen polimer teknolojisine paralel olarak, zor eriyen, zor şekillenen fakat mekanik ve ısıl özellikleri yüksek...
Plastifikasyon makinelerinde plastiğin eritildiği ve şekil verilebilir hale getirildiği kısım kovan ve vidadır. Dolayısı ile...
Ekstrüzyonda kullanılan kovanlar enjeksiyon kovanlarından farklıdır. Enjeksiyon kovanlarında proses sırasında oluşan yüksek basınca karşı dayanıklılık...