Kalite
Politikası

Faaliyet gösterdiği sektörlerde Kurumsal Anayasa ‘mızda belirtilmiş olan şirket vizyonları doğrultusunda,

 1. Ürettiği tüm ürünlerde her zaman müşterinin birinci tercihi olmayı sağlayacak ürün kalitesi,
 2. Hizmet sunulan tüm paydaşların istek ve beklentilerini esas alarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlayan hizmet kalitesi,
 3. Çağdaş yönetim ilkeleri ile üretim ve hizmet noktalarının her aşamasında tüm kaynaklarını (insan, finansman, materyal, zaman) etkin ve verimli kullanan yönetim ve süreç kalitesi,
 4. Uluslararası kalite standartlarını uygulayan, kalite anlayışını tüm birimlerine entegre etmiş ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle toplam kalite anlayışını tüm çalışanlarımız bilir, benimser ve yürüttükleri tüm çalışmalarında uygularlar.

Kurumsal
bakış

Çağdaş ve etik insan kaynakları politikası güderek nitelikli insan gücüne katkı sağlamanın önemine inanıyoruz.

Gerçek ve faydalı bir çözüm sunabilmek için müşterilerimizin sorunlarına etkili çözümler üretiriz.

Ekibimiz size projeniz için ihtiyacınız olan kavrayışı ve tavsiyeleri sunuyor.

Etik
değerler

Hizmet Standartlarına Uyma
 • Hizmetleri belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek.
 • Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vermek ve aydınlatmak
Amaç ve Misyona Bağlılık
 • Çalışılan şirketin amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak.
 • Ülkenin çıkarı, toplumun refahı ve şirketin hizmet idealleri doğrultusunda hareket etmek.
Dürüstlük ve Tarafsızlık
 • Eylem ve işlemlerde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
 • Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak.
 • İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.
 • Takdir yetkisini hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmak.
 • Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamak.
 • Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunmamak.